خرید انیمه سریالی Comical Psychosomatic Medicine 2013 – 2015

خلاصه انیمه : روان شناس Ryou و پرستارش Asuna مشکلات روانی زیادی را برای بیننده تشریح می کنند. مانند بحران هویت مشکلات روانی و روان پریشی…

قیمت : 2,000 تومان